Hướng dẫn cập nhật phpMyAdmin trên Directadmin

0
872

Để cập nhật phiên bản phpMyAdmin trên Directadmin sử dụng Custombuild, bạn sử dụng lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build phpmyadmin

Chỉ đơn giản như vậy thôi, chúc các bạn thành công.

Rate this postLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here