Hướng dẫn tắt thông báo kích hoạt Visual Composer

0
611

Chào các bạn,

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các tắt thông báo của plugin Visual Composer:

Hola! Would you like to receive automatic updates and unlock premium support? Please activate your copy of Visual Composer.

Bạn chèn đoạn mã sau vào file functions.php

define('BSF_PRODUCTS_NOTICES', false);

Nếu bạn vẫn gặp thông báo, bạn tiếp tục chèn đoạn mã sau vào file functions.php của theme

vc_set_as_theme( $disable_updater = true );

Chúc các bạn thành công.

Rate this postLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here